Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1 Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1

Bezprzewodowy system komunikacji dla kucharzy i kelnerw - LRS Server Paging System

Server Paging System to nowoczesne bezprzewodowe rozwizanie suce do komunikacji pomidzy pracownikami obsugi goci i kucharzami w lokalach gastronomicznych.


Przyspiesza prac kelnerw i podnosi jako obsugi goci

Server Paging System idealnie sprawdzasiwe wszelkiego rodzaju obiektach gastronomicznych, umoliwiajc kadrze kelnerskiej o wiele bardziej kompleksow obsug duej iloci goci, podnoszc standard obsugi i praktycznie eliminujc reklamacje zbyt chodnych posikw.


Jak dziaa Server Paging System?

Informacja o gotowoci potraw do odebrania trafia znadajnikw zainstalowanych w kuchnido odpowiednich kelnerw. Kucharz po przygotowaniu dania zawiadamia o tym kelnera, wpisujc jego numer na nadajniku. Informacja drog radiow trafi naPager (Powiadamiacz) Kelnera, ktry w wyznaczonym czasie powinien odebra danie i potwierdzi ten fakt naPanelu Potwierdzenia- urzdzeniu, znajdujcemu si w kuchni lub przy barze, na ktrym wywietlany jest numer przydzielony pracownikowi, zobowizanemu do odebrania posiku. Dyskretne sygnay wysyane z nadajnikw bd si automatycznie powtarzay na pagerach w okrelonych odstpach czasu do momentu potwierdzenia przez danego kelnera na Panelu Potwierdzenia odebrania dania z kuchni. Jest to szczeglnie pomocne w przypadku koniecznoci dostarczenia dania na inne pitro restauracji lub na zewntrz (np. do ogrdkw).

W przypadku, gdy po trzech kolejnych ponagleniach pracownik nie wykona wymaganej czynnoci - z systemu zostaje wysana odpowiednia informacja naalfanumeryczny Pager Menedera.

DzikiServer Paging Systemkelner moe wicej czasu spdza z klientami na sali, bez koniecznoci cigego zagldania do kuchni, w celu sprawdzenia, czy dane danie jest ju gotowe.


Korzyci LRS Server Paging System:

 1. Lepsza komunikacja na Iinii kelner - kucharz;
 2. Peniejsza kontrola menederska poprawnoci wykonywanej pracy;
 3. Utrzymanie waciwej atmosfery spoywania da;
 4. Systematyczno wykonywanych zada;
 5. Znaczny spadek liczby zmarnowanych skadnikw oraz reklamacji zbyt chodnych da;
 6. Wiksza sprzeda;
 7. Wiksze zadowolenie klientw;
 8. Przyspieszenie obsugi goci.


Urzdzenia

SP-5 Pager alfanumeryczny managerski 4 linie tekstu. Powiadamiacz zasilany bateryjnie, wyposaony w alfanumeryczny wywietlacz LCD

Pager alfanumeryczny jest bardzo prosty w uyciu. Posiada uproszczone menu umoliwiajce wcznie bd wyczenie bardziej zaawansowanych funkcji. Umoliwia powiadamianie grupowe, bezprzewodowe programowanie i wykrywanie zasigu urzdzenia. Moe wsppracowa z takimi urzdzeniami jak T7400A, T7450A, system Butler II i transmitery T74C232.


Cechy produktu

 1. Moliwo programowania bezprzewodowego
 2. Zachowuje do 99 wiadomoci
 3. Wywietla 4 linie, oraz 200 znakw
 4. Sygnalizacja: wibracjami, bd dwikiem
 5. Zasilanie pojedyncz bateri AAA
 6. Wskanik niskiego poziomu baterii
 7. Automatyczne podwietlanie
 8. Automatyczny wcznik/wycznik, ktry oszczdza bateri
 9. Pokrowiec na pager
 10. Obsuguje do 9 grup
 11. Umoliwia ustawienie daty i czasu przez transmiter/nadajnik

SP-5 alfanumeryczny pager managerski - 1 linia tekstu. Odbiera wiadomoci tekstowe, gwarantuje wygod obsugi dziki moliwoci adowania akumulatora

SP5 jest wytrzymay i niezawodny, zasila go bateria Niklowo-kadmowa. atwo si czyta z jego podwietlanego ekranu poniewa wywietla 20 znakw w jednej linii. Ekrany mog by przewijane dziki temu mona przesya na niego wiadomoci do 255 znakw.


Powiadamiacze zostay wyprodukowane w dbaoci o zadowolenie Klientw, dziki nim Klienci mog liczy na szybsz obsug. Dodatkowo system ten umoliwia zwikszenie szybkoci wszystkich dziaa i zwiksza redni warto rachunkw pozostawianych przez Goci.

Pager alfanumeryczny wsppracuje z transmiterami: T7400A, T7450A, NetPage Unlimited, Butler II, seriami T9100.

Cechy produktu

 1. Wywietlacz na 20 znakw, Pagery odbieraj do 255 znakw;
 2. adowalna Bateria NiHM;
 3. Regulacja kontrastu i poziomu wibracji;
 4. Programowanie na miejscu;
 5. Resetowanie pamici Pagera po restarcie;
 6. Czujnik niskiego poziomu baterii;
 7. Rne dwikowe i wietlne sygnalizacje alarmowe;
 8. Podwietlany wywietlacz;
 9. Lekko chropowata powierzchnia obudowy;
 10. Wbudowany czujnik przekroczenia zasigu;
 11. FCC & CE Approved;

SP-4 Pager dla pracownikw obsugi. Powiadamiacz dla kucharzy i kelnerw

Pager dla obsugi lokalu gastronomicznego jest jedynym produkowanym przez LRS umoliwiajcym bezprzewodowe programowanie na miejscu, w lokalu. Umoliwia uytkownikowi w prosty sposb zmian za pomoc transmitera numeru dowolnego pagera. Pager SP-4 uwolnia kelnerw od koniecznoci notowania szczegw zamowie na kartkach. Umoliwia adowanie baterii, posiada specjalne mocowanie do paska z zaciskiem, ktre zapobiega jego wypadniciu i koniecznoci naprawy.

Cechy produktu

 1. Umoliwia programowanie numeru Pagera na miejscu w restauracji;
 2. 4 diody powiadamiajce;
 3. Czstotliwo UHF FM (420 - 470 MHz);
 4. Wstrzsoodporna obudowa;
 5. Bardzo silnie wibruje;
 6. Najwikszy moliwy zasig;
 7. Sygnalizacja: wibracjami, bd dwikiem;
 8. Specjalny uchwyt chroni Pager przed uszkodzeniem;
 9. Zasilany bateriami Niklowo-wodorkowymi;
 10. Rozmiary: 3" x 2.25.

Nadajniki

Butler II - nadajnik z jednym przyciskiem

Najtaszy nadajnik Server Paging (bezprzewodowego systemu przywoywawczego). Obsuguje do 5
powiadamiaczy typu SP-5 z wywietlaczem 4 linie. Nadajnik Butler II tworzy wraz z Przywoywaczem alfanumerycznym mobilny, nie wymagajcy okablowania system przywoywania obsugi. Po naciniciu na nadajniku Butler II przycisku Obsuga/Push for Service na Pager poszukiwanej osoby lub grupy osb zostaje wysany komunikat informujcy o lokalizacji przywoania.

Idealny dla hoteli, restauracji i przy obsudze imprez

Hotele, restauracje, centra rekreacyjne, obiekty konferencyjne ? ilo moliwych zastosowa jest nieograniczona. Butler II zwiksza satysfakcj goci, poprawia obsug, zwiksza wydajno pracy, zwiksza sprzeda i obnia koszty.

W wyniku wdroenia systemu skrceniu ulega czas oczekiwania na zoenie zamwienia. Kelnerzy s w stanie w tym samym czasie obsuy wiksz ilo goci. Wzrasta efektywno pracy, poniewa pracownicy obsugi nie musz by stale obecni przy gociach ? pojawiaj si wtedy gdy s potrzebni.


Korzyci

 1. zwikszenie satysfakcji goci ? szybsza i wygodniejsza obsuga;
 2. wiksza sprzeda w krtszym czasie ? obsuga wikszej iloci osb w tym samym czasie;
 3. wzrost efektywnoci pracy pracownikw ? szybka komunikacja i atwa lokalizacja klientw;
 4. obnienie kosztw pracy ? obsugujcy nie musz poszukiwa klientw, reaguj na rzeczywiste wezwania;

Transmiter systemu przywoywania kelnerw

Model T9550LCK

Jeeli jeste zainteresowany niedrogim rozwizaniem umoliwiajcym powiadamianie kelnerw, to oznacza e nie musisz dalej szuka. T9550LCK jest transmiterem UHF, ktry moe przywoa do 12 kelnerw za pomoc jednego nacinicia przycisku. Posiada wmontowany system wymazywania informacji. Dziki moliwo adowania zasilania, prawdziw korzyci jest moliwo przenoszenia urzdzenia w zaufane miejsce bez koniecznoci noszenia dodatkowego sprztu. Nie zaszkodzi mu podczonego do sieci. Jest to idealne urzdzenie do zastosowania w gastronomii. Moesz uywa kilku transmiterw T9550CLK, jeeli bdziesz chcia przywoywa kelnerw bd kucharzy z rnych obszarw twojej restauracji.


Model T9550CLM

T9550LCM, sucy do przywoywania kelnerw jest idealny do zastosowania jako drugi transmiter do uycia w barach, punktach obsugi goci. Dziaa w czstotliwoci UHF i umoliwia powiadomienie do 999 Pagerw obsugi. Posiada moliwo adowania, moe by szybko zlokalizowany na terenie restauracji i naadowany po zmianie kelnerw. Pojedyncze adowanie wystarcza na ok. 1 tydzie uytkowania. Obsuguje do 999 pagerw SP-4

Dodatkowym atutem transmitera T9550CLM jest jego wykorzystanie jako transmitera powiadamiania goci.


Cechy

 1. Moliwo bezprzewodowego programowania;
 2. Wytrzymaa obudowa;
 3. Ekonomiczna cena;
 4. Czstotliwo kontrolowana dziki zastosowaniu krysztaw;
 5. 1, 2 lub 3 wibracje zapewniaj szerokie moliwoci powiadamiania;
 6. Obsuguje do 999 Pagerw;
 7. Umoliwia przeprowadzenie testu zasigu;
 8. Dziaa z bateriami zasilanymi napiciem: 110V / 220V;
 9. Wbudowany czujnik poziomu baterii;
 10. Cakowity rozmiar: 3"(76,2mm)x 8"(203,2 mm) (bez anteny);
 11. Obsuga czstotliwoci UHF (420-470 MHz);

Korzyci

 1. Bezprzewodowe powiadamianie kelnerw na ich Pagery;
 2. Umoliwia swobod poruszania si - wbudowane zasilanie;
 3. Moe suy jako transmiter wspierajcy powiadamianie goci (model T9550CLM);
 4. Opcja all-page umoliwia powiadomienie jednoczenie caego personelu;
 5. Prosta obsuga;
 6. Moe przesya do 4 wiadomoci;
 7. Funkcja "all page" umoliwia powiadomienie wszystkich Pagerw;
 8. Tryb testowania zasigu urzdzenia moe wskaza jak daleko mona zanie powiadamiacz by pozosta w zasigu.

Nadajniki serii T9100

Bezprzewodowe systemy powiadamiania LRS nale do najlepszych powiadamiaczy na rynku, pozwalaj kelnerom spdza wicej czasu na sali z gomi zamiast czeka w kuchni na wydanie zamwionych da. Kiedy zamwienie jest gotowe, personel kuchni po prostu przyciska jeden lub dwa przyciski na transmiterze i powiadamia kelnera aby mg je zabra. To takie proste! Nie ma powodw do zamieszania. Od momentu kiedy kelnerzy bd spdza wicej czasu na sali bdziesz mg liczy na szybsz obsug stolikw i wiksz rotacj goci.

Transmitery LRS dziaaj ze wszystkimi powiadamiaczami dla kelnerw i kucharzy produkowanymi przez LRS. Kady transmiter oferuje moliwo bezprzewodowego programowania wic istnieje moliwo ustalenia ich numeracji w kadym miejscu od nowa. S wyposaone w czujniki dotykowe. Jedna, dwie lub trzy wibracje powiadamiacza mog zasygnalizowa kelnerowi gdzie ma i, moesz rwnie przesya wiadomoci tekstowe na alfanumeryczny Pager LRS. Nie ma moliwoci by zasza pomyka poniewa za kadym razem poniewa zawsze powiadamiany jest odpowiedni kelner.

Gwna seria transmiterw T9100 oferuje takie rozwizania jak: wbudowany zegar, powiadamianie menedera, bezprzewodowe programowanie numerw powiadamiaczy. Seria T9100 eliminuje potrzeb posiadania flamastrw biaych tabliczek dziki moliwoci bezprzewodowego programowania. Dla przykadu, kiedy kelner przychodzi na swoj zmian programuje w powiadamiaczu swj numer kelnera. Kiedy zamwienie zostaje wydrukowane w kuchni, kucharz powiadamia kelnera z odpowiednim numerem. Wszystkie transmitery z serii T9000 zostay skonstruowane ze stali nierdzewnej i posiadaj wiele opcji mocowania sprawiajcych e s atwiejsze w instalacji.

Transmitery one-touch T9101

T9101Transmiter one-touch suy do powiadamiania kelnerw i idealnie nadaje si do wykorzystania w restauracjach zatrudniajcych mniej ni 30 kelnerw. Transmiter jest naszym wyjtkowym systemem powiadamiania kelnerw. Transmiter pozwala osobie wysyajcej potrawy lub kucharzowi przywoywa kelnerw za pomoc jednego nacinicia przycisku. Uywanie opcjonalnego panelu potwierdzenia kasowania dodaje wygody ponownego powiadamiania. Panel potwierdzania/kasowania umoliwia transmiterowi T9100 przywoywa kelnera do trzech razy a potem automatycznie powiadomi menedera jeeli kelner nie odpowiada. Uwzgldniajc wszystkie pozostae cechy tego urzdzenia warto zaznaczy e czas pomidzy powiadomieniami jest programowalny i zaley od Twoich potrzeb.


Panel kasowania w systemie przywoywania kelnera - T9100CP

T9100CP - bezprzewodowy panel kasowania wsppracuje z transmiterami przywoywania kelnerw T9100 i T9101. Wymaga od kelnera przyjcia do kuchni, odebrania potrawy i skasowania swojego przywoania dotyczcego realizacji zamwienia klienta. Jeeli kelner nie skasuje powiadomienia, zostanie ono automatycznie powtarzane do momentu a kelner odbierze potraw i je skasuje. Jeeli kelner bdzie zajty i nie bdzie mg skasowa powiadomienia po trzech powtrzeniach, T9100CP automatycznie powiadomi menedera aby on lub inny pracownik pomg dostarczy zamwienie. Korzystajc z T9100CP, w duym lokalu gastronomicznym moesz zainstalowa wiele stacji powiadamiania. Kiedy kelner jest przywoywany z dowolnej lokacji, jego numer jest natychmiast wywietlany na wszystkich transmiterach. Kelner moe zosta w poinformowany gdzie i poprzez odebranie jednej, dwch lub trzech wibracji na Pager.


 


Nasi partnerzy