Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1 Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1

System identyfikacji klientw przy stolikach - LRS Key Call TX

LRS Key Call TX przeznaczony jest dla obiektw gastronomicznych, w ktrych klient dokonuje zamwienia przy barze lub kasie a nastpnie samodzielnie wybiera stolik i czeka na dostarczenie zamwionego dania.

Czy w Twoim lokalu obsuga traci czas na zlokalizowanie klienta? Czy chciaby, aby Twj lokal obsugiwa wiksza ilo goci? Czy chciaby ograniczy ilo osb potrzebnych do obsugi lokalu?

Czy wiesz jak dugo klient czeka na swoje danie? Czy chciaby lepiej kontrolowa jako obsugi goci?

Czy chciaby mniej czasu powica na kontrol a wicej na rozwj restauracji?

Chcesz najlepszej odpowiedzi - uruchom Key Call TX!

Obsuga Sali ju nigdy wicej nie bdzie szuka klienta

Restauracje specjalizujce si w szybkim ywieniu podzielone s na dwa rodzaje - takie, w ktrych klient ma dostarczane potrawy do stolika i takie, w ktrych klient jest wzywany do odebrania zamwionego dania.Key Call TXjest przeznaczony dla lokali, w ktrych potrawy dostarczane s przez obsug do stolika. Najwaniejsz spraw w takich lokalach jest moliwo szybkiej lokalizacji klienta, aby zamwione przez niego danie miao odpowiedni temperatur.

Key Call TXpomoe Ci dokadnie ustali gdzie siedzi go, zanim danie opuci kuchni. W ten sposb danie trafi prosto do klienta. Dodatkowo bdziesz wiedzia jak dugo klient czeka na obsug.

Jak dziaaKey Call TX

Klient dokonuje zamwienia przy barze lub przy kasie - czas start.

 1. Klient otrzymuje specjalny klucz (ang.key) przypisany do zoonego zamwienia.
 2. Gdy klient siada przy wybranym przez siebie stoliku wkada klucz do czytnika Key Call TX zamontowanego do stolika.
 3. Sygna jest przesyany do kuchni/baru i tam sygnalizuje gdzie ma by dostarczone zamwienie.
 4. Gdy zamwienie jest gotowe, osoba z obsugi patrzy na ekran i zanosi danie do stolika gocia.
 5. Klucz jest zabierany i trafia z powrotem do kuchni aby zatrzyma zegar zamwienia - czas stop.

Zamwienia s wywietlane na ekranie wraz z numerem zamwienia i licznikiem czasu. Wraz z upywem czasu zamwienie zmienia kolor, aby atwo zauway opnione zamwienia. Jeeli zamwienie nie jest dostarczone w ustalonym czasie, na pager menedera lokalu automatycznie wysyane jest powiadomienie o numerach zamwienia i stolika.

W systemie Key Call TX meneder moe generowa codzienne raporty pokazujce czas oczekiwania na dostarczenie potrawy. Raporty m.in. przekrojowo prezentuj czas dostawy, odstpy midzy dostawami, redni czas dostawy oraz jak czsto meneder otrzymywa powiadomienia.

Push for Service w Key Call TX

Dla tych restauracji, ktre chciayby pozwoli gociom wygodnie przywoa obsug, oferujemy jednostkKey Call TXz funkcjonalnociPush for Service. Uywajc tej funkcji gocie mog wezwa obsug do swojego stolika. Ta cecha pozwala restauracjom specjalizujcym si w szybkim ywieniu zapewni taki sam poziom obsugi jak w tradycyjnej restauracji.


Korzyci z posiadania Key Call TX

 1. Skraca czas poszukiwania gocia;
 2. Pilnuje dostarczania potraw o odpowiedniej temperaturze;
 3. Zwiksza rotacj stolikw;
 4. Rejestracja czasu obsugi - oznaczenia ronymi kolorami;
 5. Powiadamianie menedera na pager o opnieniach;
 6. Codzienne raporty menederskie;
 7. Miejsce na reklam - dwie due etykiety;
 8. Brak ogranicze w uyciu - wodoodporna obudowa; zewntrzna wersja z wywietlaczem LCD (opcja);
 9. Czujnik baterii;
 10. Wygodny ksztat - moliwoci doczenia podstawki na przyprawy (opcja);
 11. Funkcja przywoywania obsugiPush for Service(opcja).

Urzdzenia dla Key Call TX

 1. Nadajnik T7500 + terminal POS (opcjonalnie komputer z monitorem dotykowym);
 2. Czytnik kluczy Key Call Unit;
 3. Klucze Key Call;
 4. Pager alfanumeryczny dla managera.

 


Nasi partnerzy