Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1 Axicom - kasy, drukarki fiskalne. Logo1
Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika.


 

 

Wybrane zalety programu Small Business:

 1. stabilna praca w środowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista);
 2. niewielkie wymagania sprzętowe;
 3. współpraca z większością urządzeń fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.);
 4. łatwość wdrożenia i obsługi;
 5. telefoniczna pomoc techniczna;
 6. tworzy liczne raporty i analizy;
 7. obsługuje karty rabatowe;
 8. eksport/import danych w różnych formatach;
 9. komunikacja z innymi programami i urządzeniami przez internet;
 10. łatwa edycja wyglądu dokumentów;
 11. współpraca z Płatnikiem;
 12. zaawansowana ochrona bezpieczeństwa danych.

 

Small Business - Sprzedaż

 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej;
 2. Wystawianie faktur Vat w cenach netto i brutto;
 3. Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto;
 4. Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności;
 5. Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne);
 6. Lista dłużników i wierzycieli;
 7. Rejestr wpłat i wypłat kasowych - wystawianie KP i KW;
 8. Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe - wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych;
 9. Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe;
 10. Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością
 11. wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary;
 12. Współpraca z drukarkami fiskalnymi;
 13. Współpraca ze skanerami kodów kreskowych;
 14. Drukowanie kodów kreskowych;
 15. Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów - zmiana wyglądu faktury, rachunku itp.Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku;
 16. Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT;
 17. Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.

 

Small Business - Kasy fiskalne

 1. po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program
 2. uaktualnia stany magazynowe;
 3. program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów;
 4. cenniki te wysyłane są do wskazanych kas;
 5. program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów
 6. (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży;
 7. ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze;
 8. wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania;
 9. ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000.

Small Business - Kadry  płace
 1. moduł kadr płac umożliwiający m.in. tworzenie list płac;
 2. moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp.;
 3. możliwość rozliczania pracowników w systemie akordowo-godzinowym;
 4. generowanie danych do deklaracji ZUS;
 5. współpraca z programem płatnika - eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA,
 6. RCA, RSA, RZA;
 7. automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu;
 8. historia rozliczeń z pracownikiem;
 9. wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres;
 10. automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej.

Small Business - Książka przychodów i rozchodów
 1. automatycznie wypełniana księga podatkowa;
 2. deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L;
 3. ryczałty samochodowe;
 4. środki trwałe;
 5. możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.

Small Business - Księga handlowa
Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:
 1. plan kont z 5-poziomową analityką;
 2. dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych);
 3. samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową;
 4. możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu;
 5. wprowadzanie przez księgową dowodów własnych;
 6. możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.;
 7. W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:
 1. bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji;
 2. bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).

Dostępne konfiguracje pracy z programem
Small Business umożliwia różne metody pracy wielostanowiskowej. Może on być obsługiwany przez wielu użytkowników w różnych miejscach;
w zależności od potrzeb i możliwości firmy może to być jedna z poniższych konfiguracji:
 1. praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej;
 2. praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej (samodzielne stanowiska POS);
 3. zdalny dostęp do programu za pośrednictwem terminala;
 4. obsługa programów pracujących w filiach firmy (centrala - filie). Występuje w odmianach:
  - filie pełne
  - filie uproszczone
  - filie POS

 

Więcej na stronie producenta: http://www.symplex.pl/

 

Nasi partnerzy